Non-Teaching Staff

 

 

Sl.No.

Name

Designation

3

Sri Ananta Bose

Head Clerk

4

Sri Dilip Das

Electrician – cum – caretaker

5

Sri Sasanka Sekhar Chakraborty

Pum operator – cum – Mechanic

6

Smt. Kakali Mukherjee

Lady Attendant

8

Sri Samir Das

Attendant

9

Sri Debashish Dutta

Peon

10

Sri Sanjay Kr. Sadhukhan

Casual

11

Sri Deb Kumar Das

12

Sri Sankar Saha

Library

1

Sri Abhijit Chakraborty

Attendant

2

Sri Shuvendu Roy

Casual

3

Sri Subhasish Sarkar

Casual

 

Laboratory Attendant

 

Sl. No.

Name

Subject

1

Sri Rabin Roy

Physics

2

Sri Aravinda Sadhukhan

3

Sri Debajyoti Chatterjee

4

Sri Shyam Sundar Shyamal

Chemistry

5

Sri Somnath Chakraborty

7

Sri Pradip Mukherjee

Botany

8

Sri Tapas Kumar Ghosh

Zoology

9

Sri Koushik Mukherjee (Casual)

Computer Science & Electronics

10

Sri Jayanta Bose (Casual)

Physiology & Geography

 

Other Staff – Members

 

Sl. No.

Name

Designation

1

Sri Kamala Balmiki

Sweeper

2

Tak Bhadur Gurung

Darwan

3

Sri Prem Nath Ray

Casual

4

Sri Bharat Thapa

Casual

5

Sri Lochan Chandra

Casual

6

Sri Shyam Pramanik

Casual

7

Sri Dharmendra Bhagat

Casual

8

Sri Raja Balmiki

Casual

9

Smt Alpana Jana

Casual

10

Sri Dasarat Dom

Casual

11

Smt Sita Thapa

Casual

12

Sri Raghunath Chatterjee

Casual

13

Sri Santu Das

Casual

14

Sri Jyotirmoy Mukherjee

Casual Gardener

15

Sri Salil Nag

Casual Cricket Coach

16

Sri Narendra Yadav

Casual Gym Instructor

17

Sri Prabir Dey

Temporary

18

Sri Raghunath Chatterjee

Casual

19

Sri Santu Das

Casual